ABONNEMENTSVILKÅR FOR PLING.NO


INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. Kjøp av abonnement
 2. Krav til funksjonalitet
 3. Priser
 4. Angrerett
 5. Reklamasjon
 6. Oppsigelse av abonnement
 7. Endring av produkter og tjenester
 8. Endring av vilkår
 9. Immaterielle rettigheter
 10. Personvern
 11. Brudd på vilkårene
 12. Ansvar
 13. Gavekort og gaveabonnement
 14. Kundeservice og kontaktinformasjon
 15. Lovvalg og klagemuligheter
  PLING.NO er en digital abonnementstjeneste levert av Aller Media AS («Aller
  Media»).
  Disse vilkårene regulerer kjøp og bruk av PLING.NO ("Vilkårene"). Ved å bruke
  tjenesten godtar du, og er bundet av, Vilkårene og personvernerklæringen, se punkt
  10 under. Vi anbefaler deg å lese Vilkårene nøye før du tar tjenesten i bruk.
  For abonnement på papirutgaver gjelder disse vilkårene.

Kjøp av abonnement

Når du kjøper abonnement på PLING.NO får du tilgang til tjenesten til du eventuelt velger å si opp abonnementet («Abonnementet»). Abonnementet er personlig, med mindre du kjøper Abonnementet som gave til en annen. Abonnementet gir tilgang ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk i henhold til det som fremgår av bestillingen med mindre du sier det opp i tråd med reguleringen i punkt 6. I noen tilfeller tilbyr vi også abonnement for en begrenset tidsperiode. Dette vil i så fall fremgå av bestillingen. Slike abonnement opphører automatisk når den avtalte abonnementsperioden utløper. For å få tilgang til PLING.NO må du opprette en Connect-ID-bruker. Har du en Connect-IDbruker fra før kan du anvende samme påloggingsdata. Du er selv ansvarlig for å til enhver tid sikre at informasjonen som fremgår av din brukerkonto er korrekt, samt ansvarlig for å beskytte din kontoinformasjon. Som abonnent vil du få tilgang til pdf-versjoner av Dagbladets eAvis, Se og Hør, KK, Autofil, Båtmagasinet, Allers, Vakre Hjem og Interiør, På TV og Vi Over 60 i den utstrekning som er formulert på pling.no til enhver tid. Tilbudet vil kunne endres avhengig av papirproduktenes eventuelt endrede utgivelsesfrekvens. Abonnementet inkluderer også jevnlige nyhetsbrev på e-post. Om du ikke ønsker å motta dette som en del av Abonnementet, kan du når som helst melde deg av nyhetsbrevet.

Krav til funksjonalitet

Du er selv ansvarlig for å sikre at enheten som brukes for å få tilgang til tjenesten til enhver tid er oppdatert med eksempelvis seneste operativsystem. Hvis du bruker appen må tilgjengelige oppdateringer etc. installeres av deg selv og vil bli gjort tilgjengelig i Apple Store eller Google Play.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme. Aller Media forbeholder seg retten til å endre prisene på Abonnementet med 14 dagers varsel. De nye prisene kunngjøres i produktet, på våre nettsider og vil også bli meddelt per e-post eller SMS på e-postadressen eller telefonnummeret du har oppgitt ved registrering av bruker (se punkt 1). En prisendring til din ugunst vil bare bli gjort gjeldende hvis du har fått varsel om endringen. Du kan når som helst si opp Abonnementet ved prisendringer med virkning fra det tidspunkt da prisendringen trer i kraft. Hvis du har inngått en avtale med et introduksjonstilbud eller redusert pris som følge av en kampanje eller lignende, står Aller Media fritt til å sette opp prisen til ordinær pris etter denne perioden.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra til kundeservice innen 14 dager etter at avtalen ble inngått. Link til angrerettskjema finner du her. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

Reklamasjon

Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved abonnementstjenesten må gjøres til kundeservice snarest mulig.

Oppsigelse av abonnementet

Abonnementet på PLING.NO kan sies opp når som helst før vederlag for ny avtaleperiode forfaller til betaling. Betaling for hver enkelt avtaleperiode forfaller 48 timer før ny avtaleperiode begynner å løpe. Hvis avtalen eksempelvis fornyes den januar, vil betalingen for den nye avtaleperioden forfalle til betaling den 2. januar. Oppsigelse må da skje senest 1. januar. Oppsigelsen kan gjøres gjennom å kontakte kundeservice på telefonnummer 24 00 10 00. Dersom Abonnementet på PLING.NO har blitt forskuddsbetalt og sies opp mens Abonnementet løper, kan du be Aller Media om at Abonnementet stanses umiddelbart mot refusjon av betalt beløp for den gjenværende avtaleperioden. Ved slik tidlig oppsigelse frafaller du samtidig fordelen du har fått av Aller Media i form av rabatt på tjenesten i den perioden som allerede har løpt av tiden som er forskuddsbetalt. Dette innebærer at refusjonen fra Aller Media skal beregnes basert på forhåndsbetalt beløp og som om det ikke var gitt rabatt på Abonnementet i den perioden som har løpt.

Endring av produkter og tjenester

Aller Media forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene, tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys i Abonnementet. Endringer kan eksempelvis skyldes uforutsette hendelser, tap eller endring av rettigheter til innhold, markedsutvikling og produktutvikling. Dersom endringer påvirker deg negativt på en ikke uvesentlig måte, vil vi sende deg et skriftlig varsel til e-posten eller telefonnummeret du har oppgitt ved registrering av bruker (se punkt 1) og du kan da si opp Abonnementet på PLING.NO. Krav om heving må gjøres gjeldende innen 30 dager etter at du fikk melding om endringene, eller innen 30 dager etter at endringen ble foretatt. Du vil da få refundert betalingen for den resterende delen av Abonnementet, regnet fra den datoen du sa opp Abonnementet.

Endring av vilkår

Aller Media forbeholder seg også retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse Vilkårene, for eksempel på grunn av lovkrav, innhold i avtaler med tredjeparter som er nødvendig for å levere tjenesten eller ved endringer av tjenesten. Dersom vilkårene endres vesentlig, eller endres til din ulempe, vil vi varsle deg om dette senest 14 dager før de endrede vilkårene trer i kraft, og sende deg oppdaterte brukervilkår på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av aID-bruker (se punkt 1). De til enhver tid gjeldende Vilkårene er de som er publisert her. Dersom endringene gjøres til ulempe for deg kan du si opp Abonnementet senest 48 timer før endringen trer i kraft.

Immaterielle rettigheter

Aller Media eller parter som Aller Media har en særskilt avtale med innehar alle immaterielle rettigheter til abonnementstjenesten og innholdet på PLING.NO. Ved å kjøpe Abonnementet og benytte seg av dette får du ikke noe eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i tjenesten eller innholdet på Aller Medias sider. Varemerker, logoer og andre lignende tegn eller symboler som vises på Aller Medias sider, eller som en del av abonnementstjenesten, tilhører Aller Media.

Personvern

Når du kjøper Abonnementet fra Aller Media eller bruker våre nettsider vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere Abonnementet du har kjøpt, samt for å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det. Se personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan Aller Media og Aller Medias konsernselskaper behandler dine personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for denne bruken av opplysninger er vår berettigete interesse i å sende tilbud og informasjon som er relevant for deg. Hvis du har en abonnementsavtale med oss eller på annen måte har et aktivt kundeforhold med Aller, har vi lov til å sende deg tilbud om produkter tilsvarende det kundeforholdet bygger på. Hvis du tidligere har hatt et aktivt kundeforhold med Aller Media forbeholder vi retten til å kommunisere med deg inntil 12 måneder etter siste aktivitet. Du kan når som helst melde deg av å motta markedsføring eller administrere dine markedsføringsinnstillinger på din brukerkonto eller ved å kontakte oss.

Brudd på Vilkårene

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Vilkårene forbeholder Aller Media seg retten til å terminere Abonnementet ditt med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil Aller Media sende deg en orientering om dette på e-postadressen du har oppgitt ved registrering av bruker (se punkt 1). I slike tilfeller kan Aller Media også nekte deg å opprette Abonnementet på nytt. Slike avgjørelser er endelige.

Ansvar

Aller Media tilstreber å til enhver tid levere PLING.NO på en profesjonell måte. Imidlertid må Aller Media fra tid til annen gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av PLING.NO av sikkerhetsmessige, tekniske eller operative årsaker. I disse periodene vil tjenesten kunne være utilgjengelig. Aller Media forbeholder seg også retten til å stenge tjenesten. Aller Media gir ingen garanti for at informasjon gitt av Aller Media eller av tredjeparter på PLING.NO til enhver tid er korrekt, komplett eller oppdatert. PLING.NO kan inneholde lenker til tredjeparters nettsider. Aller Media fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på eller tilknyttet tredjeparters nettsteder. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå brukervilkår og personvernerklæringer for alle nettstedene du besøker. Aller Media er kun ansvarlig for erstatning som du som kunde har krav på etter digitalytelsesloven. Er du næringsdrivende, er Aller Media ikke ansvarlig for tap eller noen eventuelle skader som skulle oppstå i forbindelse med tjenesten. Dette omfatter blant annet eventuelle følgeskader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter eller skader som skyldes tap av data eller tap av tilgang til PLING.NO.

Gavekort og gaveabonnement

Vi tilbyr gavekort for abonnement. Gavekort har en gyldighet på ett år, med mindre en annen periode er spesifisert. Du kan også velge å kjøpe et gaveabonnement. Mottakeren av gaveabonnementet vil få tilsendt eller ha tilgang til abonnementet i en fastsatt periode. Etter at abonnementet er utløpt, vil mottakeren ikke lenger motta/ha tilgang til produktet. avegiver vil ikke trekkes for abonnementet etter det har utløpt. For øvrig gjelder samme Vilkår også for gaveabonnement.

Kundeservice og kontaktinformasjon

For å få hjelp med spørsmål du har, anbefaler vi at du bruker vårt hjelpesenter – her finner du nyttige artikler om problemløsning, chat og øvrig kontaktinformasjon. Aller Media AS Organisasjonsnummer: 910 119 877 Postadresse: Postboks 1169 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Karvesvingen 1, 0579 Oslo Telefonnummer: 21 30 10 00

Lovvalg og klagemuligheter

Avtale om tegning av Abonnementet på PLING.NO reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. EU-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i en annet EU eller EØS-land. Klagen inngis via denne lenken.